Nytt fra NMCU-sekretariatet

Starten på dette året ble også for NMCU-sekretariatet noe annerledes enn forventet.
Ikke før var vi ferdige med årsmøtet og i full gang med å legge inn en mengde treff i NMCU-appen så stengte Norge ned. Vi har derfor i de første månedene av 2020 sett oss nødt til å variere mellom hjemmekontor, karantene og fysisk tilstedeværelse på kontoret i Moss.

Tross dette har vi, gjennom vår oppgradering av medlemsregister og plassering av data i «skyen», hatt full tilgang til oppdatering om innbetalinger av kontingent og annet, slik at vi har kunnet ivareta våre medlemmer på beste måte.
Vi har også benyttet tiden til å oppdatere medlemmers epost-adresser og lagt disse inn i medlemsregisteret. Dersom du ikke har oppgitt din epost-adresse er det bare å sende en e-post til bjorn@nmcu.org, så blir medlemsregisteret oppdatert.

Husk riktig adresse

Selv om mye av vår kommunikasjon i dag går på e-post og SMS tillater vi oss igjen å minne om postadresser. Posten Norge har det siste året opptrådd meget firkantet og returnert all post som ikke har pinlig korrekt adresse. Dette være seg gatenummer, gateadresse, postboks eller postnummer. Dersom du har en adresse som er endret grunnet for eksempel bytte fra stedsnavn til veinavn, så må vi ha beskjed. Posten oppgir ikke ny adresse ved returer, de stempler bare ukjent og belaster oss for ekstra porto.

Det er også slik at dersom du bytter postnummer, og ønsker å benytte NMCU-appen, er det ikke sikkert du får logget på da ditt postnummeret er en del av innlogging.

Litt ekstra for husstands-medlemmer

NMCUs årsmøte bestemte i år at man nå må betale litt ekstra for husstanden. Kontingenten for 12 måneder (løpende) er nå kr 450,- for hovedmedlem, og kr. 200,- for ungdom 16-20 år. . Ønsker man å ha med hele husstanden koster det kr. 150,- ekstra. Et hovedmedlem med registrerte husstandsmedlemmer vil da betale kr. 600,- i kontingent.
Det er gledelig at flere allerede har startet å betale for husstanden, og selvsagt har husstandsmedlemmer også tilgang til NMCU-appen hvor man blant annet finner sitt medlemskort.

Mer på nett

I løpet av årets første måneder har vi også satset på å være mere aktive på nett og sosiale medier, noe vi håper at våre medlemmer har merket og fortsatt vil merke.
Vi jobber også med å oppdatere nettsiden. Akkurat nå er vi i gang med en egen landingsside, med informasjon rundt det å bli medlem, som vi håper er klar til lansering om ikke alt for lenge. I tillegg til har vi gjort Min Side-funksjonen på nmcu.org mobilvennlig, slik at å endre husstandsmedlemmer, verve medlemmer med mer er lettere enn det var før.

Nytt nettsted

Gjennom vårt samarbeid med Motorsykkelimportørenes forening (MCF) har vi fått nyss i at det er et nytt nettsted på gang. Det er initiativtaker og prosjektleder Bjørn Richard Johansen som har satt i gang dette. Til prosjektet ønsker Bjørn Richard seg frivillige til å være med.

Les mer om prosjektet her: «Bli med på spennende prosjekt»