Nytt fra Sentralstyret

Sentralstyret i NMCU hadde møte på «Teams» lørdag 20. mars.

Medlemstallet viser fortsatt en fallende tendens. Nedgangen har flatet ut og vi får stadig nye medlemmer, men vi mister fremdeles enda flere i den andre enden. Det er iverksatt tiltak for oppfølging av enkeltmedlemmer og klubber, og hovedkontoret vil utarbeide et konkret opplegg for oppfølging.

Økonomirapporten viser at resultatet etter årets 2 første måneder er omtrent som forventet.

MC-bladet #2-21 vil bli publisert i uke 12. Distribusjonen blir fremdeles i digital form, og medlemmene finner bladet på «Min Side». Det er gjort tilpasninger på «Min Side» for å gjøre det enklere å finne både MC-bladet og annen medlemsinformasjon. Det jobbes videre med å forbedre design og brukervennlighet på hjemmesiden.

I EU arbeides det med innføre obligatorisk PKK («EU-kontroll») for alle to-hjulinger, inkludert moped og lettvekter.  Denne saken er grundig beskrevet i det kommende MC-bladet.

Protokollen fra sentralstyremøtet vil bli lagt ut på «Min Side» så snart den er formelt godkjent.

Neste sentralstyremøte er berammet til 21. april, og vil også da foregå på «Teams».

For sentralstyret,

Odd Terje Døvik, leder