Nytt fra sentralstyret

Sentralstyret i NMCU hadde møte på hovedkontoret lørdag 29. mai. Dette var det første møtet i de nye kontorlokalene på Ullevål.

Økonomirapporten viser at totale inntekter hittil i år er litt høyere enn budsjett. Kontingentinntektene er riktignok noe lavere, men NMCU fått et ekstra «pandemitilskudd» som balanserer dette.

Medlemstallet viser en positiv og økende trend, men medlemstallet er fortsatt en usikkerhetsfaktor som må jobbe videre med for å sikre nok slagkraft i organisasjonen.

MC-bladet #3-21 er under arbeid og kommer ut i uke 24. Det legges som vanlig på «Min Side» for våre medlemmer. Mail med info sendes ut når alt er klart.

Det er svart på flere høringer siden siste styremøte. Oslo & Akershus krets har fått en høring fra Oslo kommune vedr. beboerparkering, med høringsfrist juni.

Protokollen fra sentralstyremøtet legges ut på «Min Side» så snart den er godkjent.

Neste sentralstyremøte er berammet til 19. juni.

For sentralstyret,
Odd Terje Døvik, leder