Som skrevet i MC-bladet nummer 3 har vi omsider lagt over til nytt medlemsregister.

Det nye medlemsregisteret inneholder de fleste av de gamle funksjonene, men har også fått flere nye som vil være til hjelp for sekreteriatet. Den nye løsningen åpner også for at du kan gjøre flere endringer selv.
Sekreteriatet har også nå fått mulighet til å sende SMS til medlemmene dersom det skulle være feil i adresser eller liknende.

Følger ikke lenger kalenderåret

Ved innmelding løper nå medlemskapet i 12 måneder, og følger ikke kalenderåret som tidligere. Nå kan du betale direkte med kort eller Vipps, og du slipper å vente på giro. Dette gjør at du raskere får ditt digitale medlemskort i NMCU-appen. Hvis du absolutt vil ha tilsendt giro kan du selvfølgelig få det hvis du velger dette ved innmelding.

Min side

Funksjonen “Min side” er også helt ny. Her kan du gå inn å gjøre endringer selv. Du kan endre adresse, telefonnummer, legge til eller trekke fra familiemedlemmer eller endre epost-adresse.

Verv en venn

Verver du en venn melder du han/hun inn via innmelding-siden og legger deg selv inn som verver. På din side vil du til enhver tid kunne se hvem du har vervet. Hvis du har vervet før vi gikk over til nytt medlemsregister har NMCU sekreteriatet tatt hånd om denne informasjonen.

Innmelding og Min side

Under fanen “Bli medlem” på nmcu.org vil du nå få opp tre “knapper”. En for å bli medlem og betale med en gang, en for å bli medlem og få faktura på e-post og en for Min Side funksjonen. Som “gammelt” medlem logger du deg på Min Side med medlemsnummer eller epost-adresse og ber om å få tilsendt passord. Som nytt medlem får du tilsendt passordet ved innmelding. Det kan lønne seg å endre dette passordet etter innlogging og benytte et du husker godt eller eventuelt benytte det du har til NMCU appen.

Vi i sekreteriatet er svært fornøyd med den nye løsningen, og håper du blir like fornøyd.