Spørreundersøkelse – kjørelengde

Hvor langt kjører vi i året?

Risikoberegninger er med på å forme det politiske grunnlaget for trafikksikkerhetstiltak. Eksponering, dvs. hvor mye man utsetter seg for risiko ved å være ute i trafikken, er et viktig parameter når man beregner risiko. Den gjennomsnittlige årlige kjørelengden er et vanlig uttrykk for eksponering.

Hvorfor er dette viktig? Jo, dersom hver motorsykkeleier i gjennomsnitt kjører 3000 km per år kan forskere kanskje fortelle at det er 10 ganger farligere å kjøre MC enn å kjøre bil. Med andre ord at motorsykkel er et farlig kjøretøy.

Men, dersom den virkelige kjørelengden i stedet er 12.000 km per år, viser det seg kanskje at det bare er dobbelt så farlig å kjøre MC som å kjøre bil. Med andre ord at motorsykkel ikke er fullt så livsfarlig og at man derfor ikke behøver å sette i verk fullt så dramatiske tiltak.

Derfor har NMCU hvert år bedt motorsyklistene om å sende inn oversikt over antall kjørte kilometer i den sesongen som nettopp er avsluttet. NMCU håper at så mange som mulig tar seg tid til å levere inn kjørelengde da dette gir oss et statistisk grunnlag vi kan benytte i vårt arbeid for at motorsykkel skal få rettferdige behandling av myndigheter og media.

Det er enkelt, bare fyll ut feltene i spørreskjemaet til høyre og klikk "Send skjema".