2. september avholdt NMCU sitt årsmøte i Åmli i Aust-Agder. Mange viktige saker stod på agendaen, så årsmøtet ble godt besøkt.

Det nye sentralstyret i NMCU: (f..v) Liv Hermann, Ronny Israelsson, Ole-Ragnar Tandberg. Bente-Irene Finseth, Odd Terje Døvik, Bjørn Vigen og Solveig Haugland. Kjersti Løge var ikke tilstede når bildet ble tatt.
Det nye sentralstyret i NMCU: (f..v) Liv Hermann, Ronny Israelsson, Ole-Ragnar Tandberg. Bente-Irene Finseth, Odd Terje Døvik, Bjørn Vigen og Solveig Haugland. Kjersti Løge var ikke tilstede når bildet ble tatt.

Når årsmøtet ble åpnet var det mer enn 70 stemmeberettigede medlemmer i salen.
Sentralstyrets forslag om store endringer i medlemskapsmodellen ble stemt ned, men avstedkom en lang og konstruktiv diskusjon som uten tvil vil påvirke retningen til det nye sentralstyret. Et enstemmig årsmøte valgte Odd Terje Døvik fra Søgne i Vest-Agder til ny leder i NMCU.