NMCU og Vegdirektoratet er sammen enige om at det gode samarbeidet i trafikksikkerhetens tjeneste må fortsette.

Mye er oppnådd, men MC er fremdeles overrepresentert i statistikkene. Ny Handlingsplan er like rundt hjørnet.

Den Nasjonale Strategien for MC og moped gikk ut på dato ved forrige årsskifte. NMCU har uttrykt forundring over at den nye, reviderte utgaven ennå ikke er offentliggjort, på tross av at den var ferdigstilt før jul i fjor. I samtaler med Vegdirektoratet viser det seg at direktoratets ledelse, med Vegdirektør Terje Moe Gustavsen i spissen, simpelthen ikke har vært fornøyd med dokumentet, og derfor har holdt det tilbake.

17. august møtte NMCU Vegdirektøren og to av hans avdelingsdirektører, for å få en status i saken, og få klargjort hva som må til for at vi kan komme videre. Møtet var berammet lenge før sommerens medieoppslag om den negative utviklingen i ulykkestallene for MC, der NMCU blant annet gikk i rette med Vegdirektørens bruk av statistikk. NMCU og Vegdirektøren var ikke enige om hvem som var minst konstruktive i denne saken, men utover det brukte vi ikke mye tid på uenigheten.

Derimot hadde vi en svært interessant og nyttig samtale om hvordan vi kan videreutvikle samarbeidet mellom NMCU og Vegdirektoratet, og komme på offensiven i forhold til målsetningen vi alle er enige om: Null drepte og hardt skadde. Det er et ambisiøst mål, kanskje spesielt for MC, men ikke uoppnåelig. I samtalen ble det pekt på at statistikk som slår sammen moped, lett MC, tung MC og motorsykkelregistrert ATV blir altfor grovmasket, og derfor er lite egnet som utgangspunkt for virkemiddel-diskusjoner. I tillegg er det uklart hvilke tall for kjørte kilometer som legges til grunn i risikoberegningene. 

Vi drøftet også forhold knyttet til ulykkesutviklingen for førere i aldersgruppen 50+. Her er problemet kan hende ikke førerens alder, men førerkortalder og det at han eller hun fikk førerkort på et tidspunkt der opplæringen var mye dårligere enn hva den er i dag. Videre tok vi opp betydningen av å analysere alle MC-ulykker, ikke bare dødsulykkene. Det kan nemlig være helt marginale forskjeller som avgjør om utfallet av for eksempel en utforkjøring blir fatal eller ikke. Vi drøftet også de klassiske ”kryss-ulykkene”, som ofte skyldes at bilisten ikke ser motorsyklisten.  Bekledning og hjelm i kontrastfarger kan bøte på dette, men det kan også være at utvidet bruk av ”full stopp-skilt” i stedet for vikeplikt-skilt vil øke sjansen for at MC-en blir oppdaget i tide.

Vegdirektøren påpekte ganske riktig at dagens MC-strategi er like mye en handlingsplan som et strategidokument, og ønsket et mer spisset produkt, med klarere skille mellom målsetning, strategi og tiltak. NMCU vil delta aktivt i arbeidet med å komme ham i møte på dette ønsket, og ser fram til et konstruktivt samarbeid som forventes å lede fram til en ny nasjonal handlingsplan før året er omme.