Et av tiltakene i den nye MC-strategien til Statens vegvesen er at det skal tilbys flere rimelige lavterskelkurs. Derfor har NAF MC tatt utfordringen fra NMCU og utviklet et veldig bra tilbud om enkle trafikksikkerhetskurs på offentlig vei. NAF MC garanterer at man vil ha utbytte av kurset og Morten Fransrud, fagsjef i NAF Trafikktrening og ansvarlig for kursopplegget, sier: – Får du ikke større kjøreglede, eller en mer bevisst og tryggere atferd, får du penga tilbake!

Tradisjonelt har de fleste MC-kurs foregått i kjøregård eller på bane, med mye fokus på å bli flinkere til å bremse, styre unna, ha mer nedlegg i sving osv. NAF MC Trafikksikkerhetskurs skiller seg klart ut fra slike «tradisjonelle» kurs ved at det her i stedet er oppgaver og øvelser som gjør at du skal oppleve hvordan kjøring på vanlig vei endrer seg når du forstår hvordan du skal oppfatte mulige farer, og hvordan du skal unngå at disse farene blir til reelle, skumle situasjoner. Kurset kan gjennomføres uten å ta av hjelm eller hansker og består av enkle kjøregårdsøvelser og gjentatte turer på vanlig vei med helt konkrete oppgaver. Det er gruppesamtaler før og etter kjøring.

Det er ingen «pekefingermentalitet» og det er dine egne opplevelser som bestemmer hva du velger å fortsette å jobbe med. Kurslederne har alle deltatt på særskilte instruktørkurs, men vil nok fungere mer som veiledere enn «instruktører». Man samles i gruppe på maks 7 deltagere, blir litt kjent og deler noen tanker på hva man liker med MC-kjøring og hva man ikke er like trygg på. Så gir veilederen gruppa en helt konkret oppgave og man kjører en tur på 15-20 minutter sammen. Så samles gruppa og prater sammen om oppgaven og opplevelsene rundt denne. Veilederen gjør opplevelsene om til nye, konkrete oppgaver og så kjøres det en tur til. Sånn fortsetter det. I tillegg er det lagt inn to enkle øvelser i en kjøregård. Dette er øvelser man vet har stor betydning for god kjøreopplevelse og tryggere kjøring.

Det startet med at dette skulle være et kurs for såkalte «ferske førere». Enten folk som tok lappen for lenge siden, men har skaffet seg motorsykkel først nå, eller folk som tok lappen for 1- 2 år siden.Under pilotkursene man kjørte i fjor hadde imidlertid hoveddelen av deltagerne lang erfaring på MC. Også disse var svært positive til kurset og opplevde at de hadde stort utbytte av å delta. Så enkelt sagt passer kurset for alle som mener at de har noe de gjerne vil bli litt tryggere på.

2015 er et prøveår og det blir arrangert 20 slike «lavterskelkurs» i regi av fire ulike NAF MC klubber.

NAF MC Møre og Romsdal har kurs 21/4, 29/4, 7/5 og 12/5

NAF MC Vestfold kjører sine kurs 8/4, 15/4, 22/4 og 28/4

NAF MC Oslo har kursdatoer 28/4, 29/4, 5/5, 6/5, 17/8, 18/8, 25/8 og 26/8

NAF MC Romerike har disse datoene: 24/5, 31/5, 23/8 og 30/8

Påmelding skjer på nettet, på denne adressen https://www.naf.no/her-finner-du-naf/mc-klubber/ og kursavgiften er beskjedne 300 kr. for NAF MC og NMCU medlemmer og 500 kr. for ikke medlemmer. Og så får man pengene tilbake om man ikke er fornøyd!