Erfaringene og tilbakemeldingene fra fjoråret har gjort ildsjelene i NAF MC enda mer inspirert til å få dette skikkelig til. Organisering er en nøkkelfaktor. Det er derfor etablert en ressursgruppe som kun skal fokusere på dette. Siv Kristoffersen fra NAF MC Vestfold har ansvaret for å lede denne gruppa.

NAF MC har fått mye oppmerksomhet på at man har en kursgaranti: Dersom man etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere atferd, får man pengene tilbake. NAF MC melder at ingen har bedt om pengen tilbake etter fjorårets kurssesong! Målet for 2016 er at dagens veilederkorps skal levere mer enn 100 kurstilbud, med omlag 2000 kursplasser. Videre skal man utdanne nok et kull engasjerte veiledere, som vil levere ytterlige kurs etter sommerferien.

NAF MC Trafikksikkerhetskurs erstatter ikke kjørekurs på bane eller kjøregård. Som «rustløser» er det bedre å melde seg på kjøretekniske kurs på lukket område. NAF MC Trafikksikkerhetskurs foregår i hovedsak på vei, og har fokus på hva en kan gjøre med kjøringen sin på vei for å redusere faren for å komme opp i uønskede situasjoner.  Det jobbes i små grupper som kjører gjentatte turer på vei med helt konkrete oppgaver. Før kjøreturene er det gruppesamtaler om hvilke erfaringer en har, hva en mener og tror om et konkret tema. Etter kjøreturen er fokuset på å beskrive hva en har opplev og hvilken betydning det kan ha for kjøringen. Her er det ingen pekefingermentalitet. Det er deltagernes opplevelser som bestemmer hva en ønsker å endre på. Gjennom 2015 sesongen så NAF MC at kurset ga utbytte, helt uavhengig av alder: Ferskeste deltager kjørte lettsykkel med L på ryggen og eldste deltager hadde passert 70.

Her finner du foreløpig terminliste for NAF MC Trafikksikkerhetskurs. Og flere kurs kommer senere i sesongen.