Etter 25. april må du betale omregistreringsavgiften elektronisk.

Som et ledd i Skatteetatens strategi for digitalisering fases den tradisjonelle innbetalingsmetoden nå ut. I samme digitale prosess har Statens vegvesen fulgt opp med å lage digitale løsninger for hvordan salgsmelding, omregistrering og betaling skal foregå. Disse tjenestene skal nå gjøres på Statens vegvesen på nett.

Betaling av avgiften med gamle giroer vil etter 25. april ikke bli registrert i Skatteetatens systemer. Kvittering på betalt giro vil heller ikke bli akseptert på trafikkstasjonen, og KID-numrene på giroene blir ugyldige.

Fra og med mandag 21.januar 2019 vil betalingsblanketter bli fjernet fra trafikkstasjonene i Norge. Publikum må henvende seg i skranken for å få utlevert blanketter.

Ved å benytte digital betalingsløsning benyttes nye KID-numre.