I fjor høst kjørte NMCU rundt i Oslo og dokumenterte planløsninger og skilting av ulike kollektivfelt i byen.

Spesielt en av løsningene har skapt mye usikkerhet, både hos motorsyklistene og innad i politiet som skal håndheve.
Det er som vi vet Statens vegvesen som har skiltmyndighet på riksveiene i Oslo, og NMCU ba derfor Statens vegvesen om en forklaring på hvorfor en MC ikke kan bruke «bussfila» inn i påkjøringen på E6 fra Sandstuveien (se bildene). Statens vegvesen ga følgende kommentar: – Vi ønsker ikke å ha unødig trafikk inn mot trafikkøyene som er beregnet på lokalbussene på vei til rundkjøringen i Ryenkrysset.Motorsyklister som ikke er kjent med de lokale trafikkforholdene vil imidlertid på unaturlig vis bli ledet inn i Ryenkrysset, selv om de skal nordover på E6. Når det en gang blir kollektivfelt hele veien sydfra på E6 vil saken antagelig stille seg annerledes, og vi vil i stedet sannsynligvis få en mer logisk løsning.