Forrige uke deltok NMCU Vest-Agder på befaring med Statens vegvesen.

Strekningene som fikk befaring var fylkesvei 405, fra fylkesgrensa mellom Aust-Agder og Vest-Agder til krysset med riksvei 42.

Tre motorsykler og en bil ble brukt under befaringen.

Etterpå fikk fylkesvei 406, fra krysstet med 405 til Senumstad i Birkenes, besøk av Vidar Schibstad og Odd Terje Døvik fra NMCU, samt Henning Mikkelsen og Terje Bekker fra Statens vegvesen.

Befaringen dekket 60 kilometer vei. Begge disse strekningene er veier som er mye brukt av MC-førere.

– Vi så blant annet på siktlinjer, sideterreng og rekkverk. Vi så på plassering og høyde på rekkverkene, og om det er behov for montering av underskinner på disse. I tillegg så vi på skilting og kvaliteten av underlaget, sett med en MC-førers blikk, sier Vidar Schibstad.

Statens vegvesen har en spesiell app som brukes på slike befaringer. Via denne tar vegvesenets representanter bilder av de ulike forholdene. Med appen gis bildene nøyaktig posisjon via kartkoordinater. Bilder med koordinater brukes i rapporten som senere legges fram for de kontraktansvarlige.

– Disse befaringene er viktige, sier Schibstad. Det øker Vegvesenets kompetanse, og styrker deres evne til å hensynta våre behov når vegene vedlikeholdes og utbedres. Derfor er også MC-baserte befaringer skrevet inn som tiltakt i den nye utgaven av MC-strategien som snart er klar for utgivelse