Oslo kommune annonserte i januar 2017 at gateparkering for både bil og MC i Oslo sentrum vil opphøre fra 1. juni 2017.

Den angitte parkeringsfrie sonen er innenfor Ring 1, der MC-folket i dag flere dedikerte, gratis plasser for MC/moped. Det nye byrådet som tiltrådte høsten 2015 proklamerte tidlig at de ville ha et helt bilfritt Oslo sentrum og bystyret opprettet prosjektet «Bilfritt byliv». NMCU deltok i et høringsmøte hvor vi spilte inn konstruktive synspunkter og påpekte at MC er en viktig del av løsningen på fremtidige trafikkutfordringer.
Asplan Viak, en av aktørene i prosjektet la høsten 2016 frem en plan hvor «bilfritt» ble endret til «parkeringsfritt». Dette gjør det mulig for biltrafikken å ta seg gjennom sonen og fram til parkeringshusene. Det er verdt å merke seg at kun 6-11% av biltrafikken innenfor Ring 1 er privat. Flere gater er i dag forbudt for gjennomkjøring for personbil og MC for å gi prioritet til kollektivtrafikken. Sonen har per i dag et svært begrenset antall tilgjengelige bilparkeringsplasser på gateplan, med parkeringstider fra 30 minutter til 2 timer. Unntaket er heldagsparkeringen i Kongens gate ved Akershus festning, med mange EL-bilplasser. Selv disse vil ryke, så det er ikke bare MC-folket som kommer i skvis med den nye ordningen.

NMCUs anliggende er først og fremst bortfallet av våre sårt tiltrengte MC-parkeringsplasser i sentrum. Noen parkeringshus har allerede noen gratis plasser for MC-pendlerne. Slike «gratis» parkeringshus kjenner man igjen på at de har halv bom ved innkjøringen, der en motorsykkel lett kan passere. Men vi må ha erstattet de gateparkeringsplassene vi mister.
NMCU har derfor henvendt seg til de forskjellige parkeringsselskapene for å se på mulighetene for en utvidelse av eksisterende MC-soner i husene. Det vi har foreslått overfor selskapene er hvis de gjør om noen av bilparkeringsplassene til MC-soner er vi forberedt på å kanskje måtte betale litt for parkeringen, for eksempel 1/4 av prisen for bil. Vi avventer tilbakemeldinger på dette forslaget. Dessuten har vi igjen tatt opp Bymiløetatens tidligere idé om å undersøke mulighetene for MC-parkering i enkelte av mange de ubrukte tilfluktsrommene under Oslo.
Vi får også stadig henvendelser om hva som vil skje med «Karl Johan/Nationaltheateret» på onsdager. NMCU er i dialog med Bymiljøetaten for å se om det kan gis en dispensasjon for MC-parkering i Studenterlunden noen timer på onsdagene i sommerhalvåret. Vår begrunnelse for forslaget er at dette er et viktig kulturinnslag i bybildet.