Positiv respons til “korona-tiltak”

Statens vegvesen (SVV) vil nå være lydhør for NMCUs innspill om å huske på sikkerheten til motorsyklister når det blir satt i gang ekstra vegutbedringer.

Regjeringen bevilget nylig 600 millioner kroner ekstra til å utbedre vegnettet rundt om i landet. Dette ble gjort for å hjelpe bygg- og anleggsbransjen, som lider under oppdragssvikt i forbindelse med ulike korona-restriksjoner.
Utbedring av rekkverk og sideterreng er to av tiltakene ekstrabevilgningene skal brukes til, men MC-sikkerhet var i utgangspunktet ikke spesifikt nevnt.

Til alle områder
Imidlertid ble NMCUs innspill om å vurdere montering av underskinner samtidig med at rekkverk blir reparert eller skiftet ut videreformidlet til alle SVVs geografiske områder. Ikke nok med at ledelsen ved alle SVVs områder har fått tilsendt NMCUs innspill; de samme har også gitt tilbakemeldinger.

– De fleste jeg har vært i kontakt med har uttrykt at de også vil ha MC-sikkerhet i tankene i forbindelse med de ulike utbedringene, sier Lisa Sundstrøm, som er leder av kommunikasjonsteamet ved divisjon Drift og vedlikehold hos SVV.

Det er hun som har videreformidlet NMCUs innspill om å benytte anledningen til også å montere underskinner en del steder der rekkverk uansett skal oppgraderes eller skiftes ut. Dette vil være kostnadseffektivt når arbeid med rekkverk først er i gang.
Når det gjelder ryddig av sideterreng, har innspillet gitt en ekstra bevissthet om blant annet å kappe ned trær på en måte som ivaretar også motorsyklister ved en utforkjøring.

Fra område Nord-Norge, melder avdelingsingeniør Tore Lysberg at henvendelsen fra NMCU har hatt effekt.

– Vi vil følge opp at MC-sikkerheten blir ivaretatt. Både sideterreng og rekkverk har høy prioritet hos oss, og vi skal være bevisst om tiltak for motorsykkel, forsikrer Lysberg.
Han legger til at det er positivt å få innspill som sørger for å inkludere alle kjøretøygrupper når det skal gjøres utbedringer av vegstrekninger.

Flere tiltak for alle
Kommunikasjonslederen har oppsummert tilbakemeldingene fra de ulike områdelederne som har gitt respons på NMCU-innspillet.
Gjennomgangstonen er at det i utgangspunktet ikke var lagt opp til øremerkede utbedringstiltak for MC, men at mye også vil komme tohjulingene til gode.
Tiltakene som blir listet opp ser sånn ut:

  • Ny asfalt
  • Rydding av sideterreng
  • Bedring av vegens bæreevne, noe som gir jevnere veg
  • Reparasjon av rekkverk – og i noen tilfeller vurdere «underskinner» der vi etalberer nye rekkverk eller skifter dem ut
  • Kantforsterkninger
  • Bergsikring
  • Vedlikehold av viltgjerder
  • Flom- og rassikring
  • Utbedring av toalettanlegg
  • Utskifting av variable skilt

NMCU sier seg fornøyd med signalene om at SVV nå vil være bevisst om noen av motorsykkelens særbehov ved ulike utbedringer.