Pressemelding: NMCU og MCF lanserer ny politisk undersøkelse

I en pressemelding fra NMCU og MCF kommer det frem at det legges frem en ny politisk undersøkelse.

I en ny undersøkelse som NMCU og MCF har gjennomført i forkant av Stortingsvalget 2021, er kandidatene utfordret på sitt eget syn om viktige spørsmål for MC-folket. Det gjelder synet på MC generelt, beholde fordelene i trafikken, synet på MC-avgifter, førerrett og parkeringsmuligheter.

Les hele pressemeldingen her

Pressemeldingen