Hjemme i garasjen til Narve Læret i Horten får gamle motorsykler nytt liv. De fleste forvandles til kaféracere med et helt spesielt preg.

Læret har ikke noe eksakt tall på hvor mange MC-er han har bygget om, men trolig dreier det seg om rundt 100 sykler.

Sykkelen på bildet har fått navnet Cafe Crusader og er kanskje den sykkelen som har fått flest nye deler.

Les mer i MC-bladet nummer 4