Reduserte MC-avgifter: Nå er det vedtatt!

Regjeringens forslag til avgiftsreduksjoner for MC ble som ventet vedtatt av Stortinget 22.juni.

Endringene trer i kraft 1.juli, og innebærer blant annet at alle motorsykler som er førstegangsregistrert i 1999, eller tidligere, fritas for engangsavgift.

Før måtte et kjøretøy ha fylt 30 år før det ble fritatt.

For sykler som er nyere enn 20 år gjøres det endringer i beregningen av kubikk-avgiften, noe som gir en gjennomsnittlig avgiftslettelse på om lag 10%.