NMCU Oslo/Akershus

Kontaktinformasjon - Oslo/Akershus krets

Kjell-Einar Ofstad

Kretsleder

Briskeveien 93

1405 Langhus

Tlf: 908 77 451

Kari-Anne Søreng

Fylkessekretær

Marmorveien 3
1154 Oslo
Tlf: 913 39 504

Turid Bondevik

Frydenbergveien 64
1415 Oppegård
Tlf: 488 90 615

Christer Edlund

Tulipanvegen 47
2034 Holter
Tlf: 900 44 765

Per B. Hansen

Oberst Kruses vei 1
1960 Løken
Tlf: 976 36 084

Tor Martin Hamgaard

Brevikveien 34
1455 Nordre Frogn
Tlf: 905 91 478