NMCU Oslo/Akershus

Kontaktinformasjon - Oslo/Akershus krets

​Ole-Ragnar Tandberg

Kretsleder

Åslistubben 22
2013 Skjetten
Tlf: 916 98 131

Kari-Anne Søreng

Fylkessekretær

Marmorveien 3
1154 Oslo
Tlf: 913 39 504

Per B. Hansen

A.Kiellandsgate 5b
2000 Lillestrøm
Tlf: 976 36 084

Asim Majeed

Bjerkelivegen 14
2005 Rælingen
Tlf: 924 59 800

Iris Alm Faleide

Fougstadsgate 15
0173 Oslo
Tlf: 930 35 403

​Lise Ugland

Kirkeveien 100B
0361 Oslo
Tlf: 907 70 030