NMCU Oslo/Akershus

Kontaktinformasjon - Oslo/Akershus krets

Iris Alm Faleide

Nestleder

Tlf: 930 35 403

Kari-Anne Søreng

Fylkessekretær

Marmorveien 3
1154 Oslo
Tlf: 913 39 504

​Lise Ugland

Kirkeveien 100B
0361 Oslo
Tlf: 907 70 030

Per B. Hansen

A.Kiellandsgate 5b
2000 Lillestrøm
Tlf: 976 36 084