NMCU Vest Agder

Kontaktinformasjon - Vest Agder krets

Vidar Schibstad

Kretsleder

Hellemyr Terrasse 35
4628 Kristiansand
Tlf: 909 85 824

Odd Terje Døvik

Fylkessekretær

Tjønneheia 25
4640 Søgne
Tlf: 911 29 876

Berit Brekke

Kleplandsveien 8
4640 Søgne
Tlf: 984 44 308

Per I. Setane

Vollevegen 8
4647 Brennåsen
Tlf: 905 20 280

Bjørg Bekkeli

Nicolas vei 18
4515 Mandal
Tlf: 404 07 443

Ole J. Dønnestad

Vedderheia 35
4640 Søgne
Tlf: 971 86 965