I løpet av årets tre sommermåneder mistet 42 personer livet i trafikken. Dette er en tredjedel færre enn i fjor. Tilsvarende gjelder også for hele 2015. I løpet av årets åtte første måneder viser Vegvesenets foreløpige tall at 83 har mistet livet på norske veger.

Dette er en markant nedgang i forhold til tidligere år. I fjor mistet 111 livet i samme periode og i 2013 115. Fortsetter resten av 2015 på samme måte som fjoråret slutter, kan man ende opp med under 120 trafikkdrepte.

– Vi må tilbake til årene like etter krigen for å finne tilsvarende lave tall, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Dessverre er det én trafikantgruppe som ikke har en positiv ulykkesutvikling. Per 1. september var det 20 drepte motorsyklister, 1 mer enn i fjor. Av de 83 menneskene som har omkommet i trafikken i år døde 20 på motorsykkel. Det utgjør 24 prosent av de forulykkede. Tallene for juni, juli og august viser en enda større andel omkomne MC-førere og passasjerer: 12 drepte utgjør 28 prosent. 

– Det er en høy andel. De siste årene har vi sett at færre dør i bil. På motorsykkel ser vi ingen tilsvarende nedgang, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Når man går inn og ser på hver enkelt MC-ulykke finner man ikke noe spesielt mønster. Det er for eksempel ingen ting som tyder på økt ekstrematferd eller at bilførere i økende grad overser motorsyklister. De fleste som omkommer er middelaldrende menn, men så er det jo også i denne gruppa det er flest motorsyklister.

Det er nå svært viktig at Statens vegvesen bestemmer seg for å igangsette en analyse av dødsulykkene 2010-2015, slik man gjennomførte for dødsulykkene 2005-2009. Da vil man kunne se utviklingstrekkene for de siste 10 årene og få en dypere forståelse av de viktigste ulykkesårsakene. Med denne kunnskapen i hånd må man så gå inn i Nasjonal strategi for MC og moped og fokusere på de trafikksikkerhetstiltakene som er mest effektive.