Reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon (RMI)

Reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon (såkalt «RMI» – Repair and Maintenance Information) er informasjon som lagres elektronisk i kjøretøyets egne systemer. Informasjonen kan hentes ut trådløst, eller via kabler av ulik type.

RMI omfatter all informasjon som er nødvendig for å diagnostisere, reparere, undersøke, overvåke, om-programmere eller re-starte kjøretøyet, og gjøres tilgjengelig for autoriserte verksteder sammen med alle oppdateringer og senere endringer av denne informasjonen. RMI inneholder også all informasjon som er nødvendig for å bytte eller oppgradere deler eller komponenter på kjøretøyet.

Dette er viktig informasjon for fører og eier av av sykkelen, både hva angår virkemåte, sikkerhet og for å utføre korrekt vedlikehold og reparasjoner. Det aktualiserer imidlertid spørsmål knyttet til personvern og eierskap til informasjon. Eier må ha kontroll på data som er lagret på sykkelen, må kunne kontrollere hvem som har tilgang til dataene samt hvordan dataene skal brukes. I tillegg må eieren kunne ha tilgang til dataene selv, uten ekstra kostnad. Og- uvedkommende må ikke kunne “bryte seg inn” og endre sykkelens virkemåte.

Les mer om dette i NMCUs MC-politisk plattform.

MC-politisk plattform