Resultatet er klart

De som registrerte seg ved vår måling kjørte 10.288 kilometer i gjennomsnitt forrige sesong.

Det er viktig å kartlegge årlig kjørelengde for norske motorsyklister da trafikkforskerne benytter gjennomsnittlig kjørelengde for å beregne hvor høy risiko det er ved å kjøre motorsykkel. Nå har vi regnet ut kjørelengden som er innmeldt til NMCU, for 2017-sesongen.

Vi fikk inn svar fra samtlige fylker, fra motorsyklister av begge kjønn i alle aldre. Av de registrerte var det 100 kvinner og 1174 menn fordelt på lett, mellomtung og tung motorsykkel. Av disse benyttet kun 41 sykkelen til ren pendling, mens 734 kjørte kun tur, og 499 personer bruker sykkelen til begge deler.

Snittalderen er for 2017 lavere enn tidligere. Med en gjennomsnittsalder på 46 år gleder vi oss over at det er et håp om at flere begynner å kjøre MC.

Siden trafikksikkerhetsforskere bruker dette tallmaterialet har NMCU, med jevne mellomrom, bedt motorsyklistene om å sende inn oversikt over antall kjørte kilometer forrige sesong, slik at vi får reelle kjørelengder å vise til.