Retter opp i skiltblemme i Kristiansand

Statens vegvesen (SVV) kastet seg med en gang rundt for å rette opp kjøreforbudet for motorsykkel. Skiltingen på omkjøringsvegen gir klar bane for buss, taxi og moped, men fører til at motorsykler må stampe i kø på den midlertidige omkjøringsvegen.

I forbindelse med arbeid i Haumyrheitunnelen på E18 i Kristiansand, er det opprettet omkjøring via kommunale veger. Da kommunen fattet skiltvedtak om å begrense biltrafikken i morgenrushet i tidsrommet 07–09, ble motorsykler utilsiktet med i dragsuget.
Kjørerestriksjonene i morgenrushet gjelder en kommunal veg som blir brukt som «snarveg», og som ligger utenfor anleggsområdet.
Det var et oppmerksomt NMCU-medlem som reagerte på SVVs pressemelding som meddelte følgende: «For å tilrettelegge best mulig fremkommelighet av buss har Kristiansand kommune bestem at nordre del av Strømmeveien fra Strømme senter og i retning Rona stenges for all annen trafikk en buss, taxi og moped i morgenrushet […]».

Rask respons
Kretsleder Vidar Schibsted i NMCU Vest-Agder kontaktet SVV for å høre om det virkelig var meningen at det skulle være fritt fram for mopeder på omkjøringsvegen, mens motorsykler ble utestengt.
– Jeg sendte en hyggelig e-post til SVV, og fikk en hyggelig e-post i retur. Der står det at også motorsykkel kan bruke omkjøringsvegen, forteller Schibstad, som sier seg meget forøyd med raskt og positivt svar.
Det var avdelingsingeniør Rune Karlsen Bergjord ved transport og samfunn hos SVV som raskt kunne oppklare at kommunen har brukt feil underskilt sammen med forbudsskiltet for bil og motorsykkel/moped.

Setter pris på tilbakemelding
Avdelingsingeniør Bergjord opplyser til NMCU at nytt og korrekt underskilt, med teksten «unntatt moped og motorsykkel» allerede er bestilt for å rette opp feilskiltingen.
Imidlertid vil det ta to-tre dager før underskiltet blir levert fra produsenten.
– Det er veldig greit at NMCU tar kontakt for å rette opp i slike ting, sier Bergjord.