Revisjon på gang

Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018-2021 er et viktig dokument for trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot motorsyklister og mopedførere. Strategien oppsummerer overordnede mål og planen er operasjonalisert med konkrete oppfølgingstiltak og ansvarlige.

Den versjonen vi jobber etter i dag, som gjelder for perioden 2018-2021, er under revisjon for å sikre at vi har en oppdatert plan å jobbe etter for kommende periode, 2022-2025.
Dette dokumentet var første gang utarbeidet i 2013/2014 for perioden 2014-2017 og har deretter vært revidert til dagens versjon som gjelder 2018-2021. Erfaringen tilsier at dette er en måte å systematisere trafikksikkerhetsarbeidet for motorsyklister og mopedførere på, som sikrer fokus og gjennomføring.

Dokumentet er forankret hos Statens vegvesen som sikrer at det er en overordnet forpliktelse i håndhevingen, men NMCU har vært sentral i utarbeidelsen og er følgelig også sentral i revideringen videre. Målgruppen for dokumentet er Statens vegvesens enheter, fylkeskommuner og kommuner ved siden av NMCU, men dokumentet er også viktig for Politiet og andre trafikkorganisasjoner som jobber med trafikksikkerhet for motorsyklister og mopedførere.

Nasjonal strategi og handlingsplan
2018-2021