Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.

Allt fler personer i Sverige väljer att köra motorcykel och antalet motorcyklar i trafik har mer än fördubblats under de senaste 15 åren till fler än 300 000.

Under samma tid har antalet svårt skadade eller döda under färd på motorcykel i stort legat konstant. Det totala antalet personer som skadats svårt eller dödats i trafiken har emellertid halverats varför andelen motorcyklister har ökat i skadestatistiken.