“Rustløsning” i Kristiansand

For fjerde år på rad inviterte NMCU og Statens Vegvesen til «rustløsning» på Skandinavisk Trafikksenter i Kristiansand.

Full konsentrasjon med krypkjøring

Arrangementet har etter hvert blitt så populært at opplegget de siste to årene har blitt tilbudt over to dager.  Dermed er det også lettere å unngå kollisjon med konfirmasjoner og alt det andre som gjerne skal skje på denne tiden.
Årets arrangement fant sted 4. og 5.mai, og samlet et 80-talls deltagere fra hele distriktet, noe som er ny rekord. I løpet av 6-7 hektiske timer, og bare avbrutt av en varm lunsj, fikk de frammøtte prøve seg på bremseøvelser i sving og rett fram (begge deler fra realistiske landevegshastigheter), krypkjøring, unnamanøver og akselerasjon ut fra kant.

Hver post var bemannet med veiledere som dels var hentet fra vegvesenets eget sensorskorps, dels fra lokale trafikkskoler.
Hele gildet, inklusive baneleie og mat og drikke, ble betalt av Vegvesenet og var dermed gratis for deltagerne.

  • Dette er en flott bruk av trafikksikkerhetsmidler, sier fylkessekretær i Vest-Agder, Odd Terje Døvik.

Og legger til at han er overbevist om at samtlige som har deltatt forlater banen med nye eller oppfriskede kunnskaper.

  • Kjøreferdigheter er en ferskvare som må vedlikeholdes hele tiden. Og her får vi anledning til å strekke oss litt ekstra under trygge forhold og under kyndig veiledning.
Ivrig diskusjon

 

Det er et synspunkt som støttes av fylkessekretærkollega Olav T. Vehus fra Aust-Agder. De to fylkeslagene hadde delt ansvaret seg i mellom, og representerte NMCU hver sin dag.

Sibirkulden som har ligget som et lokk over Sør-Norge den siste uka gjorde forøvrig årets arrangementet til en kjølig fornøyelse, men oppholdsvær og en sol som varmet bidrog til at smilene og latteren satt løst både blant deltagere og instruktører!