13 drepte i MC-ulykker hittil i år

Hvis tallet ikke endrer seg i løpet av desember er dette historisk lavt.  I 2017 endte vi på 20. Årets tall viser dermed en nedgang på 7 drepte.

I tillegg til at færre har mistet livet er antall skadde også lavere. Foreløpige tall viser at 533 personer ble skadet i MC-ulykker i 2018, mot 686 i fjor, dvs en nedgang på 153.

– Tallet på antall omkomne kan være preget av tilfeldigheter, men la oss håpe og tro at dette er et resultat av målrettet og riktig arbeid over tid. Nå er det usikkert om motorsyklistene har tilbakelagt flere kilometer i år enn tidligere, men det har jo vært en lang og varm sommer. Jeg vil tro at de som har MC har kjørt mye i år, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen

Flere drepte totalt

Tross den positive utviklingen for MC har flere mistet livet i trafikken på norske veier. Hittil i år har 10 flere personer mistet livet sammenliknet med samme tidsrom i 2017. I perioden fra januar til november er 103 personer omkommet. I 2017 var tallet 93.

– Å kjøre motorsykkel er i utgangspunktet forbundet med høy risiko. Jeg tror at norske motorsyklister tilhører eliten av norske førere. Sammen med god opplæring og erfaring håper vi at nedgangen ikke er tilfeldig, men et resultat av at kjøretøyene er blitt bedre og at førerne er blitt mer ansvarsbevisste.

– Vi må etterhvert se nærmere på årsakene, og om det bare er snakk om norske motorsyklister. Vi vet fra tidligere år at mange av ulykkene som skjer med motorsykkel er med stjålet redskap, uten førerkort og i rus.  Disse representerer en målgruppe det er svært vanskelig å nå med holdningskampanjer og andre trafikksikkerhetstiltak, sier Johansen.