Gjennomsnittlig årlig kjørelengde er viktig fordi trafikksikkerhetsforskere bruker denne for å beregne hvor farlig det er å kjøre MC.

Dersom det er mange ulykker og lav gjennomsnittlig kjørelengde har motorsykkel høy risiko. Mange ulykker men høy gjennomsnittlig kjørelengde betyr en ikke fullt så høy  risiko.

På bakgrunn av dette har NMCU hvert år bedt motorsyklistene om å sende inn oversikt over antall kjørte kilometer i forrige sesong, slik at vi har reelle kjørelengder å vise til dersom det skulle vise seg at forskernes estimater er helt på jordet.

Vi håper at så mange som mulig svarer på undersøkelsen slik at vi kan få frem et statistisk interessant materiale.

Gå til spørreskjema