I de seneste årene har det vært en kraftig økning i antallet tunge motorsykler på veiene. Antallet alvorlige ulykker med tung motorsykkel involvert har dessverre også vært høyt. Etter mange og alvorlige ulykker har det fra mange hold blitt krevd ulykkesreduserende tiltak for motorsyklister.

Det er benyttet tre hovedtilnærminger i prosjektarbeidet:
1. Litteraturstudie
2. Saksgjennomgang av forsikrings- og/eller politirapporterte mc-ulykker
3. Spørreundersøkelse blant motorsyklister

 

Les mer (pdf)