Skal fjerne livsfarlige wire-rekkverk

Motorsyklister jubler over at livsfarlige wire-rekkverk nå skal fjernes langs en seks kilometer lang strekning på E6 nord for Oslo.

Tekst: Frode Asphaug-Moe

NMCU fikk i sin tid satt en stopper for bruk av wire-rekkverk, da disse er den reneste dødsfelle for en motorsyklist som treffer et slikt rekkverk. På begynnelsen av 1990-tallet begynte wire-rekkverk så smått å settes opp langs nye vegstrekninger, og NMCU brukte betydelig tid og krefter på å få slutt på den livsfarlige «vegsikringen».
Da forbudet mot wire-rekkverk ble innført i 2006, gikk NMCU motvillig med på at eksisterende «eggdelere» skulle få stå. Imidlertid måtte NMCU i 2013 igjen stå på barrikadene for å hindre at forbudet fra 2006 skulle oppheves. Også den kampen ble belønnet med seier.

Midler fra «Korona-millioner»

På forsommeren i år bevilget regjeringen 600 millioner til ekstratiltak for vedlikehold av riksvegnettet. Dette for å opprettholde aktiviteten i en tid da mange entreprenører opplevde dramatisk oppdragssvikt som følge av korona-pandemien.
NMCU var i den forbindelse raskt på banen for å sikre at noen av de 600 såkalte Korona-millionene skulle komme også MC-folket til gode.
Til NMCUs store glede har innspillet gitt uttelling, og da altså i form av å fjerne «eggdelere» og erstatte dem med konvensjonelt stålrekkverk.
Dette blir bekreftet av byggeleder Alman Mazumder ved seksjon vedlikehold Oslo og Nedre Viken hos Statens vegvesen (SVV).
Han forteller at det i første omgang skal fjernes wire-rekkverk i begge retninger på en seks kilometer lang strekning mellom Skedsmo og Kløfta.
– Målet var å skifte ut wire-rekkverket helt til Jessheim, men det var det ikke nok penger til. Men til neste år kommer det nye midler, og da vil vi fortsette arbeidet, forteller Mazumder.
Han sier at det primært var trafikksikkerhet for motorsyklister som var motivet for å fjerne rekkverket, men at det også er lønnsomt med tanke på vedlikehold.
Byggelederen opplyser at arbeidet med å fjerne wire-rekkverket bør være godt i gang mot slutten av oktober. Dette arbeidet vil bli utført kun om natta, og det vil da bli innsnevring av vegbanen.
Mazumder opplyser at det vil koste cirka tusen kroner per meter å bytte ut «eggdelere» med stålrekkverk. Dermed blir det i denne omgang brukt om lag 12 millioner kroner på å bedre MC-sikkerheten på denne strekningen.

NMCU jubler over nyheten

En av dem som tidligere har engasjert seg sterkt i kampen mot de nå forbudte rekkverkene, er fylkessekretær Kari-Anne Søreng-Stensrud i NMCU Oslo og Akershus krets.
– Jeg synes det er utrolig gledelig at vårt nitidige og utrettelige arbeid med å informere om farene ved denne type rekkverk endelig når fram. Det flott at arbeidet vårt bærer frukter, og at vi har så godt samarbeid med Vegvesenet at det blir tatt slike avgjørelser, jubler fylkessekretæren når hun får den gledelige nyheten.
Hun fortsetter:
– Dette har vi kjempet for i mange år. Blant annet har vi laget video med datasimulering for å vise hvor skummelt wire-rekkverk er for motorsyklister. Det er gledelig at det ikke lenger går prestisje i å beholde de farlige rekkverkene. Når det nå er enighet om at wire-rekkverk er farlig for motorsyklister, kan vi håpe at de blir fjernet også på andre strekninger.

Fakta om wire-rekkverk:

  • Wirerekkverkssaken havnet til slutt i Stortinget. Regjeringspartiene i Transportkomiteen (som representerte flertallet på Stortinget) var enig med NMCU i at videre bruk av wire-rekkverk burde opphøre. På en pressekonferanse utenfor Samferdselsdepartementet den 4. august 2006 erklærte samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) at det ikke skulle settes opp nye wire-rekkverk i Norge.
  • Krefter i Statens vegvesen ville at forbudet mot wirerekkverk skulle oppheves og sendte saken ut på en bred høring. NMCU leverte et omfattende høringssvar der hovedargumentene var at wire-rekkverk er farligere for motorsyklister enn andre rekkverkstyper, at det finnes likeverdige alternativer til wire og at gjeninnføring av wire ikke ville gi noen dokumenterte gevinster, verken økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige. Samferdselsdepartementet vurderte i 2013 ønsket fra Statens vegvesen, men besluttet at forbudet mot wire skulle opprettholdes.