Slik er reglene for MC-førerkort

Mange tar kontakt med NMCU og spør om reglene for førerkort for motorsykkel. Seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Vegdirektoratet har hjulpet til med å gå gjennom alle tenkelige innfallsvinkler til opplæring og førerprøve for motorsykkel i Norge.

Artikkel er tidligere utgitt i MC-bladet #3-14. Revidert januar 2020

De nokså kompliserte rammebetingelsene for førerkort er ikke pønsket ut av norske myndigheter. På grunn av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen er det EUs førerkortdirektiv som bestemmer hvordan disse reglene skal være. Innholdet i opplæring  derimot styrer vi selv.

Ulike klasser

MC-førerkort er delt i tre klasser, nemlig klasse A1 som gjelder for lett MC, klasse A2 som gjelder mellomtung MC og klasse A som gjelder tung MC. For hver førerkortklasse er det noen tekniske krav til motorsykkelen man har rett til å føre:

 • Lett motorsykkel kan ha opp til 125cc og maks. 15hk (11kW) og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg
 • Mellomtung motorsykkel kan ha ubegrenset volum, men ikke mer en 48hk (35kW). Forholdet mellom effekt og vekt må heller ikke overstige 0,2kW per kg. Det betyr at en mellomtung MC med 35kW må veie minst 175 kg (effekt ganger 5). Vekt og effekt står i vognkortet. For eldre sykler i denne klassen kan det også stå «mellomtung motorsykkel» i vognkortet
 • Tung motorsykkel har ingen volum eller effektbegrensninger

Overskriftene under er delt opp i de mest vanlige utgangspunktene for å ville skaffe seg motorsykkelførerkort. Reglene er kompliserte så vi har valgt å gjenta alt som gjelder under hver forutsetning.

Man er 16 år og vil skaffe seg førerkort for lett MC

Aldersgrense:

 • Aldersgrensen er 16 år

Obligatoriske elementer:

 • Trafikalt grunnkurs, 17 timer (hvis man er under 25 år)
 • MC-teori, 3 timer
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 2, 1 time
 • Sikkerhetskurs i trafikk, 4 timer
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 3, 1 time
 • Sikkerhetskurs på veg, 5 timer
 • Bestått teoriprøve (gjelder i 5 år for å kunne gjennomføre praktisk prøve)
 •  Bestått praktisk prøve

Gir rett til å føre:

 • Moped
 • Lett motorsykkel
 • Trehjuls motorsykkel med maks 15kW

Øvelseskjøring:

 • Eleven må være fylt 15 år
 • Ledsager må være min. 25 år og ha hatt førerkort klasse A1 i minst 5 år
 • Det er valgfritt om ledsager skal sitte bakpå eller kjøre etter på egen sykkel
 • Skal man sitte på må man være oppmerksom på at vekten av elev + ledsager iført kjøreutstyr ikke må overstige summen av 75kg (standard førervekt) + tillatt nyttelast (står i vognkortet)
 • Ledsager skal ha instruksjonsmulighet overfor eleven via toveis radiokommunikasjon mellom elev og ledsager (f.eks. løsninger som Interphone elle ScalaRider)
 • Både elev og ledsager må ha gul vest med stor rød L bak på ryggen.

Lærevogn privat øvelseskjøring:

 • Eleven må kjøre en lett motorsykkel
 • Om ledsager kjører etter må han kjøre min. mellomtung motorsykkel

Man har ikke førerkort og vil skaffe seg førerkort for klasse A2

Aldersgrense:

 • Aldersgrensen er 18 år.

Obligatoriske elementer:

 • Trafikalt grunnkurs, 17 timer (hvis man er under 25 år)
 • MC-teori, 3 timer
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 2, 1 time
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 3, 1 time
 • Kurs i presis kjøreteknikk på bane., 4 timer
 • Sikkerhetskurs på veg, 5 timer
 • Bestått teoriprøve (gjelder i 5 år for å kunne gjennomføre praktisk prøve)
 • Bestått praktisk prøve

Gir rett til å føre:

 • Moped
 • Lett motorsykkel
 • Trehjuls motorsykkel med maks 15kW
 • Mellomtung motorsykkel

Øvelseskjøring:

 • Eleven må være fylt 16 år
 • Ledsager må være min. 25 år og ha hatt førerkort klasse A i minst 5 år
 • Det er valgfritt om ledsager skal sitte bakpå eller kjøre etter på egen sykkel
 • Skal man sitte på må man være oppmerksom på at vekten av elev + ledsager iført kjøreutstyr ikke må overstige summen av 75kg (standard førervekt) + tillatt nyttelast (står i vognkortet)
 • Ledsager skal ha instruksjonsmulighet overfor eleven via toveis radiokommunikasjon mellom elev og ledsager (f.eks. løsninger som Interphone elle ScalaRider)
 • Både elev og ledsager må ha gul vest med stor rød L bak på ryggen.

Lærevogn privat øvelseskjøring:

 • Eleven må kjøre en mellomtung motorsykkel
 • Om ledsager kjører etter må han kjøre min. mellomtung motorsykkel

  Seniorrådgiver Lars-Inge Haslie

Man har førerkort klasse B og vil ta førerkort for lett MC

Aldersgrense:

 • Aldersgrensen er 16 år.

Obligatoriske elementer:

 • MC-teori, 3 timer
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 2, 1 time
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 3, 1 time
 • Sikkerhetskurs på veg, 4 timer
 • Bestått teoriprøve (gjelder i 5 år for å kunne gjennomføre praktisk prøve)
 • Bestått praktisk prøve

Gir rett til å føre:

 • Moped
 • Lett motorsykkel
 • Trehjuls motorsykkel med maks 15kW

Øvelseskjøring:

 • Eleven må være fylt 15 år
 • Ledsager må være min. 25 år og ha hatt førerkort klasse A1 i minst 5 år
 • Det er valgfritt om ledsager skal sitte bakpå eller kjøre etter på egen sykkel
 • Skal man sitte på må man være oppmerksom på at vekten av elev + ledsager iført kjøreutstyr ikke må overstige summen av 75kg (standard førervekt) + tillatt nyttelast (står i vognkortet)
 • Ledsager skal ha instruksjonsmulighet overfor eleven via radiokommunikasjon mellom elev og ledsager (f.eks. løsninger som Interphone elle ScalaRider)
 • Både elev og ledsager må ha gul vest med stor rød L bak på ryggen.

Lærevogn privat øvelseskjøring:

 • Eleven må kjøre en mellomtung motorsykkel
 • Om ledsager kjører etter må han kjøre min. mellomtung motorsykkel

Man har førerkort for lett MC og vil ta førerkort klasse A2

Aldersgrense:

 • Aldersgrensen er 18 år.

Hvis man har hatt førerrett A1 i to år, gjelder følgende obligatoriske elementer:

 • Obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A1 til A2, 2 timer (kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har hatt førerrett i ett år)
 • Kurs i presis kjøreteknikk, 4 timer
 • Sikkerhetskurs på veg klasse A2, 5 timer
 • Dokumentert fullført obligatoriske kurs ved utvidelse av førerrett i klasse A1 til A2, gir rett til førerrett i klasse A2, uten førerprøve

Hvis man ikke har hatt førerrett A1 i to år, gjelder følgende obligatoriske elementer:

 • Veiledningstime trinn 3, 1 time
 • Kurs i presis kjøreteknikk, 4 timer
 • Sikkerhetskurs på veg, 5 timer
 • Bestått teoriprøve (gjelder i 5 år for å kunne gjennomføre praktisk prøve)
 • Bestått praktisk prøve

Gir rett til å føre:

 • Moped
 • Lett motorsykkel
 • Trehjuls motorsykkel med maks 15kW
 • Mellomtung motorsykkel

Øvelseskjøring:

 • Eleven må være fylt 16 år
 • Ledsager må være min. 25 år og ha hatt førerkort klasse A i minst 5 år
 • Det er valgfritt om ledsager skal sitte bakpå eller kjøre etter på egen sykkel
 • Skal man sitte på må man være oppmerksom på at vekten av elev + ledsager iført kjøreutstyr ikke må overstige summen av 75kg (standard førervekt) + tillatt nyttelast (står i vognkortet)
 • Ledsager skal ha instruksjonsmulighet overfor eleven via radiokommunikasjon mellom elev og ledsager (f.eks. løsninger som Interphone elle ScalaRider)
 • Både elev og ledsager må ha gul vest med stor rød L bak på ryggen. Slike vester er ikke handelsvare og må derfor lages, f.eks. ved å bruke bred, rød tape

Lærevogn privat øvelseskjøring:

 • Eleven må kjøre en mellomtung motorsykkel
 • Om ledsager kjører etter må han kjøre min. mellomtung motorsykkel

Man har førerkort klasse B og vil ta førerkort klasse A2

Aldersgrense:

 • Aldersgrensen er 18 år

Obligatoriske elementer:

 • MC-teori, 3 timer
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 2, 1 time
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 3, 1 time
 • Kurs i presis kjøreteknikk på bane., 4 timer
 • Sikkerhetskurs på veg, 5 timer
 • Bestått teoriprøve (gjelder i 5 år for å kunne gjennomføre praktisk prøve)
 • Bestått praktisk prøve

Gir rett til å føre:

 • Moped
 • Lett motorsykkel
 • Trehjuls motorsykkel med maks 15kW
 • Mellomtung motorsykkel

Øvelseskjøring:

 • Eleven må være fylt 16 år
 • Ledsager må være min. 25 år og ha hatt førerkort klasse A i minst 5 år
 • Det er valgfritt om ledsager skal sitte bakpå eller kjøre etter på egen sykkel
 • Skal man sitte på må man være oppmerksom på at vekten av elev + ledsager iført kjøreutstyr ikke må overstige summen av 75kg (standard førervekt) + tillatt nyttelast (står i vognkortet)
 • Ledsager skal ha instruksjonsmulighet overfor eleven via mellom elev og ledsager (f.eks. løsninger som Interphone elle ScalaRider)
 • Både elev og ledsager må ha gul vest med stor rød L bak på ryggen.

Lærevogn privat øvelseskjøring:

 • Eleven må kjøre en mellomtung motorsykkel
 • Om ledsager kjører etter må han kjøre min. mellomtung motorsykkel

Man har førerkort klasse A2 og vil utvide til klasse A

Aldersgrense:

 • Aldersgrensen er 20 år

Obligatoriske elementer:

 • Må ha innehatt klasse A2 i minimum 2 år
 • Obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A2 til A, 7 timer (Kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerrett i klasse A2)
 • Dokumentert fullført obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse A2 til A, gir rett til førerrett i klasse A, uten førerprøve

Gir rett til å føre:

 • Moped og alle motorsykkelklasser

Øvelseskjøring:

 • Eleven må være fylt 18 år
 • Ledsager må være min. 25 år og ha hatt førerkort klasse A i minst 5 år
 • Det er valgfritt om ledsager skal sitte bakpå eller kjøre etter på egen sykkel
 • Skal man sitte på må man være oppmerksom på at vekten av elev + ledsager iført kjøreutstyr ikke må overstige summen av 75kg (standard førervekt) + tillatt nyttelast (står i vognkortet)
 • Ledsager skal ha instruksjonsmulighet overfor eleven via radiokommunikasjon mellom elev og ledsager (f.eks. løsninger som Interphone elle ScalaRider)
 • Både elev og ledsager må ha gul vest med stor rød L bak på ryggen. Slike vester er ikke handelsvare og må derfor lages, f.eks. ved å bruke bred, rød tape.

Lærevogn privat øvelseskjøring:

 • Eleven må kjøre en tung motorsykkel
 • Om ledsager kjører etter må han kjøre min. mellomtung motorsykkel

Man har førerkort klasse B og vil ta førerkort klasse A

Aldersgrense:

 • Aldersgrensen er 24 år

Obligatoriske elementer:

 • MC-teori, 3 timer
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 2, 1 time
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 3, 1 time
 • Kurs i presis kjøreteknikk på bane., 4 timer
 • Sikkerhetskurs på veg, 8 timer
 • Bestått teoriprøve (gjelder i 5 år for å kunne gjennomføre praktisk prøve)
 • Bestått praktisk prøve

Gir rett til å føre:

 • Moped og alle motorsykkelklasser

Øvelseskjøring:

 • Eleven må være fylt 22 år
 • Ledsager må være min. 25 år og ha hatt førerkort klasse A i minst 5 år
 • Det er valgfritt om ledsager skal sitte bakpå eller kjøre etter på egen sykkel
 • Skal man sitte på må man være oppmerksom på at vekten av elev + ledsager iført kjøreutstyr ikke må overstige summen av 75kg (standard førervekt) + tillatt nyttelast (står i vognkortet)
 • Ledsager skal ha instruksjonsmulighet overfor eleven via radiokommunikasjon mellom elev og ledsager (f.eks. løsninger som Interphone elle ScalaRider)
 • Både elev og ledsager må ha gul vest med stor rød L bak på ryggen.

Lærevogn privat øvelseskjøring:

 • Eleven må kjøre en tung motorsykkel
 • Om ledsager kjører etter må han kjøre min. mellomtung motorsykkel

Man har ikke førerkort og vil ta førerkort klasse A

Aldersgrense:

 • Aldersgrensen er 24 år

Obligatoriske elementer:

 • Trafikalt grunnkurs, 17 timer (hvis man er under 25 år)
 • MC-teori, 3 timer
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 2, 1 time
 • Obligatorisk veiledningstime i trinn 3, 1 time
 • Kurs i presis kjøreteknikk på bane., 4 timer
 • Sikkerhetskurs på veg, 8 timer
 • Bestått teoriprøve (gjelder i 5 år for å kunne gjennomføre praktisk prøve)
 • Bestått praktisk prøve

Gir rett til å føre:

 • Moped og alle motorsykkelklasser

Øvelseskjøring:

 • Eleven må være fylt 22 år
 • Ledsager må være min. 25 år og ha hatt førerkort klasse A i minst 5 år
 • Det er valgfritt om ledsager skal sitte bakpå eller kjøre etter på egen sykkel
 • Skal man sitte på må man være oppmerksom på at vekten av elev + ledsager iført kjøreutstyr ikke må overstige summen av 75kg (standard førervekt) + tillatt nyttelast (står i vognkortet)
 • Ledsager skal ha instruksjonsmulighet overfor eleven via radiokommunikasjon mellom elev og ledsager (f.eks. løsninger som Interphone elle ScalaRider)
 • Både elev og ledsager må ha gul vest med stor rød L bak på ryggen.

Lærevogn privat øvelseskjøring:

 • Eleven må kjøre en tung motorsykkel
 • Om ledsager kjører etter må han kjøre min. mellomtung motorsykkel