SMC i NMCUs fotspor

Etter at den gjeve prisen David Dingley Memorial Award ble oppretta av BMF (British Motorcylists Federation) i 2015, er det kun to ildsjeler for MC-kollektivet som har blitt funnet verdige til å motta den. Påskjønnelsen går til noen som i europeisk sammenheng har gjort en ekstraordinær innsats for å tale motorsyklisters sak.

På siste FEMA-samling ble politisk sekretær Maria Nordqvist SMC (Sveriges MotorCyclister) fullstendig tatt på senga da det ble annonsert at hun skulle opp på podiet for å ta imot utmerkelsen.
Den blir delt ut når medlemsorganisasjonene i FEMA (Federation of European Motorcyclists Associations) møtes for å dele erfaringer og legge nye planer. Styret i BMF står fritt til å gi påskjønnelsen når de finner det fornuftig, og hadde altså funnet tida moden for å dele ut en ny påskjønnelse.
Første gang prisen ble delt ut på ei FEMA-samling, i 2017, var det NMCUs egen Morten Hansen som ble den stolte mottakeren. Han trådte inn i pensjonistenes rekker for to år siden, men både NMCU og FEMA nyter fortsatt godt av den tidligere generalsekretærens iherdige innsats for gatemotorsyklister i Norge og resten av Europa.

Den eksklusive prisen består av en sølvplakett med inskripsjonen «BMF David Dingley Award for outstanding services to motorcycling», og ble overrakt til Maria av BMF-leder Jim Freeman.
(Foto: Wim Taal)