Dato / Tid: Lørdag den 24. september 2016 kl. 17.00

Sted: I hula til Nidaros MC, Trondheim – Ludvig Daaes Gate 15

Årsmøtesaker i henhold til vedtekter.
Saker som ønskes behandlet av kretsårsmøtet må være kretsstyret i hende to uker før møtet.

Kontakt:
Fylkessekretær Christian Harholt
charholt(at)online.no
971 78 438
Velkommen!