Flere og flere europeiske storbyer innfører miljøbegrensninger på bruk av eldre kjøretøy. Også motorsykler. Motorsyklister vil dermed få et økt press på seg til å bytte fra en eldre sykkel til en nyere, med mindre bensinforbruk og renere avgasser. Noen steder kan det til og med blir nødvendig å bytte til en utslippsfri motorsykkel for å kunne kjøre til jobben.

FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Assosiations) ønsker å få vite hvilke synspunkter du har på denne situasjonen, og ber deg derfor sette av noen minutter til å delta i en liten spørreundersøkelsen og la din stemme bli hørt.

Her finner du spørreundersøkelsen, der spørsmålene og er på norsk. Undersøkelsen avsluttes 31. oktober 2016. NMCU og FEMA sier på forhånd takk for hjelpen!