Spørreundersøkelse

I Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018-2021 heter det:
–  NMCU skal gjennomføre en spørreundersøkelse blant MC førere 60+. Undersøkelsen er ment for å kartlegge eventuelle behov for «60+ kurs» på MC.

Bakgrunnen for tiltaket er at ulykker i denne aldersgruppen har vist seg å være noe økende. Denne uken ble spørreundersøkelsen sendt ut til over 1000 medlemmer av NMCU, både kvinner og menn, spredt over hele landet.
NMCU forventer å avslutte undersøkelsen i slutten av mars da vi allerede har et stort antall svar.

Med bakgrunn i spørreundersøkelsen vil vår tekniske komité (TSK) «analysere» svarene og komme med sine vurderinger i forhold til et kursopplegg, basert på frivillig deltagelse, for å ivareta trafikksikkerheten til denne aldersgruppen.

Full Kontroll “The Movie”