Stadig færre MC-ulykker

Deler av nyhetsbildet har de siste dagene hatt oppslag om hvor farlig det er å kjøre motorsykkel.

Flere har reagert på at det er ulykkestallene for 2011 som blir brukt som referanseår for å sammenligne ulykkestallene de siste årene. I 2011 var det nemlig usedvanlig få MC-ulykker. Ved å sammenligne med dette året, vil økningen i MC-ulykker framstå som svært dramatisk. Går vi tallene nærmere etter i sømmene, og ser ulykkesutviklingen sammen med antall motorsykler, ser vi en markant nedgang i MC-ulykker.

Medienes oppslag om dramatiske økning av MC-ulykker er således en sannhet med modifikasjoner. Både absolutte og forholdsmessige tall for MC-ulykker har de siste 20 årene blitt betydelig redusert.
NMCU har sendt ut pressemelding i håp om å nyansere framstillingen om at motorsyklister er ulykkesutsatt som aldri før.

Les pressemelding her (pdf)

Se graf-Risikoutvikling her (pdf)