Statens vegvesen: Så enkelt kan du redusere egen risiko på MC

Statens vegvesen har gått ut med en pressemelding om hvordan man kan redusere egen risiko på MC.

Statens vegvesen (Svv) skriver:

I fjor mistet 20 personer livet på motorsykkel og 140 ble hardt skadd. Nå er motorsykkelsesongen i gang igjen og vi har allerede hatt flere alvorlige ulykker.

–Vi så lenge en positiv utvikling i antallet alvorlige motorsykkelulykker, og dette til tross for en stor økning i antallet som kjører MC. Men i fjor ble denne positive trenden brutt, sier Klaus Ottersen, motorsyklist som jobber med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Vi ser dessverre for ofte at det er føreren selv som forårsaker ulykken.

Videre kommer Ottersen med følgende råd:

– En motorsykkel synes ikke like godt som en bil, og føreren er ikke beskyttet av et karosseri. Det er små marginer og feilhandlinger kan bli fatale. En MC-fører må derfor underveis vurdere risikoen for ulykke, og forstå når den øker.

– De mest alvorlige ulykkestypene er utforkjøring i sving, kryssulykker og kjøring i følge, sier Ottersen, som har følgende råd:

  • Ved kjøring i kurver/sving: Senk farten før kurven og sørg for at den er så lav at du er bekvem med den gjennom hele svingen.
  • Ved kjøring i kryss: Senk farten inn mot krysset slik at du kan håndtere eventuelle møtende eller kryssende biler.
  • Kjøring i følge: Ta hensyn til den med minst erfaring. Førererfaring og syklenes kjøreegenskaper kan være vidt forskjellige. Gjør derfor avtaler på forhånd om fart, plassering og tegn til hverandre underveis.

– Følger MC førerne disse enkle rådene vil årets sesong bli en god og trygg MC- sommer. Vi har ingen å miste, så tilpass alltid din fart til deg, ikke la andre bestemme den, avslutter Klaus Ottersen.

Viser ikke hele bildet

Vi kan uten videre slutte oss til rådene fra Ottersen og deler også bekymringen over at det har vært en økning i antall alvorlige ulykker. Det Statens vegvesen imidlertid unnlater å gå nærmere inn på, er at den relative ulykkesrisikoen ved å kjøre MC er nedadgående da det blir stadig flere motorsykler på veiene. Da går trenden fortsatt nedover og ikke oppover («den positive trenden er brutt») som Svv hevder. De nevner heller ikke forhold ved veginfrastrukturen som kan ha påvirkning på utfall av ulykker, som f.eks. manglende underskinner på rekkverk og lite tilgivende sideterreng.

Pressemeldingen