Statsbudsjettavtale for 2021

I statsbudsjettavtalen inngått mellom Regjeringen og FrP ligger en reduksjon i avgiftene på MC. Dette er et skritt i riktig retning hva angår avgifter på MC selv om vi ikke kan sies å være i mål. MC er et miljøvennlig transportalternativ og det må gjenspeiles i avgiftspolitikken. Statsbudsjettavtalen vil få flertall på Stortinget.

Rent konkret heves innslagstrinnet for kubikkavgiften fra 225 cm2 til 500 cm2, noe som igjen betyr at alle motorsykler over 225cm2 blir rimeligere. Relativt sett får det mest effekt på de mindre syklene under 500 cm2, som gjerne er syklene de yngre motorsyklistene samt kvinner kjører.

Gode nyheter!
– Dette er utrolig hyggelige nyheter for hele motorsykkel-Norge, sier vår styreleder Odd Terje Døvik. Dette har vært et godt og felles lagarbeid for å få løftet frem et klart budskap om avgiftsreduksjoner. Vi har støttet aktivt opp om dette og vet at de syklene som dette får mest relativ effekt på er sykler som ofte blir kjøpt av dem som er nye motorsyklister.

Vi er imidlertid ennå ikke i mål. Prinsipielt mener vi fremdeles at overgangen til et miljøbasert avgiftssystem må innebære at kubikk-avgiften skrotes helt til fordel for en NOx-avgift, og det vil vi fortsette å jobbe for.

I tillegg er vi fremdeles ikke i nærheten av prinsippet om «To hjul – halv avgift». Dette var et prinsipp vi fikk gjennomslag for i 2003, etter 20 års kamp. Gjennom tre valgkamper – i 2001, 2005 og 2009 – har flere partier støttet NMCU i saken om «halv årsavgift for MC».
I de siste årene, og etter at årsavgiften endret navn og ble til en trafikforsikringsavgift, har denne sakte men sikkert steget, og er nå et stykke unna «halv-avgift». Vi ser at trafikkforsikringsavgiften for MC nå er ca. 30% lavere enn avgiften for bensinbil.