Storbritannia: Forbud mot ny-salg av bensindrevne motorsykler?

Britiske myndigheter planlegger å forby ny-salg av bensindrevne motorsykler fra 2035. Dette er i tråd med signalene også fra EU.

De britiske myndighetene har publisert sin Transport Decarbonisation Plan. Selv om planen er å legge ned produksjon av nye biler med forbrenningsmotorer allerede i 2030, er dette første gang det er satt opp et spesifikt forslag vedrørende motorsykler. Det vil snart gjøres en evaluering av dette forslaget sett opp mot mulighetene motorsykler med null-utslippsmotorer gir.

Siden Storbritannia så tydelig signaliserer utfasing av salg av motorsykler med forbrenningsmotorer og signalene fra EU ser ut til å gå i samme retning, kan dette fort også bli en realitet i Norge – enten vi liker det eller ikke.

Sentralstyreleder i NMCU, Odd Terje Døvik, uttaler:
-Vi må forvente at det vil komme samme tiltak for MC som for bil. Vi ser imidlertid at man i Storbritannia gir noe lengre frist for MC, noe vi mener er korrekt siden teknologien for elektriske motorsykler ennå ikke er kommet langt nok. Rekkevidden er fremdeles for kort, og batteriene er fortsatt for tunge.
-Til syvende og sist er det produsentene det kommer an på. Det er viktig at det ikke gjennomføres tiltak før det er god nok teknologi tilgjengelig – det vil gå utover den vanlige motorsyklisten og kan ikke aksepteres.

Les mer om dette hos FEMA.

FEMA