Stortingsvalget 2021

I forbindelse med stortingsvalget 2021 har NMCU og Motorsykkelimportørenes Forening MCF gått sammen for å avklare hva politikerne som er på valg mener og tenker om motorsykkel, motorsyklister og motorsyklismen.

NMCU og MCF har utarbeidet et brev som er sendt ut til samtlige partiers toppkandidater i alle fylker.

-Vi forventer at politikerne svarer på vår henvendelse, sier styreleder Odd Terje Døvik.
-Norske motorsyklister utgjør tross alt en betydelig velgergruppe!

Politikernes svar vil bli offentliggjort både i MC-bladet og på hjemmesiden. Der vil det også fremgå hvem som eventuelt har valgt å ikke tilkjennegi sitt syn.

Les hele artikkelen i MC-bladet #3-21 som ligger på Min Side for våre medlemmer.

Min Side

Les brevet her (pdf)