FEMAs generalsekretær, Dolf Willigers, deltok nylig på et internasjonalt møte der man igjen diskuterte støy som et forurensningsproblem. For motorsyklister er dette et evig dilemma; det som for oss er lyd er for andre støy.

FEMAs generalsekretær, Dolf Willigers, deltok nylig på et internasjonalt møte der man igjen diskuterte støy som et forurensningsproblem
FEMAs generalsekretær, Dolf Willigers, deltok nylig på et internasjonalt møte der man igjen diskuterte støy som et forurensningsproblem

I byer og bo-områder er støy fra motorsykler og mopeder oppfattet som den aller største plagen. Vi vet at denne oppfatningen ikke skyldes lyden fra sykler med originalanlegg, men fra sykler som kjøres med ulovlige, åpne anlegg – og som i tillegg kjøres på en lite hensynsfull måte.
Man kan mene hva man vil om denne problematikken, men hver gang diskusjonen kommer opp fører den til at støykravene strammes til, og at håndhevingen blir strengere. Nå ligger et forslag på bordet om å senke grenseverdien (typegodkjenningsverdien) fra 80dB til 77dB, som er ekstremt mye fordi lyd måles etter en logaritmisk skala. 77dB er så lavt at mange produsenter trolig vil få problemer med å få godkjent flere av sine eksisterende modeller. FEMA vet selvfølgelig at lavere utslippsverdier ikke løser problemet med støyforurensning. Men organisasjonen står med ryggen mot veggen i denne saken; ingen av de som forslår nye regler tror nemlig på at «loud pipes save lives»!

Vi vet alle hva som kan forhindre nye, enda lavere grenseverdier for støy, men det er antagelig ikke veldig realistisk å tro at vi motorsyklister noen gang vil bli enige om kun å kjøre med lovlige eksosanlegg. Dermed kan man vel kanskje si at vi «får skylde oss sjøl» …

Ingen av de som foreslår nye støyregler tror på at «loud pipes save lives»
Ingen av de som foreslår nye støyregler tror på at «loud pipes save lives»