Det koster ganske mye penger å ta MC-førerkort. Derfor er det lurt å velge en trafikkskole som gir valuta for pengene. Etter NMCUs mening er det to kriterier som er viktige for å definere «valuta for pengene»:

1)     Det nok ofte slik at trafikkskoler som har en gjennomtenkt undervisningsplan bedre er i stand til å gi en god og kostnadseffektiv undervisning enn trafikkskoler som «tar ting på sparket».

2)     Du får mer sikkerhet og kjøreglede igjen for pengene om du velger en trafikkskole som har som mål å gjøre deg til en trygg motorsyklist etter at du har fått førerkortet enn om du velger en trafikkskole som bare har som mål at du skal klare å ta førerkort.

Om du er enig i disse to kriteriene kan det være lurt å ikke bare se på pris når du velger skole.

Statens vegvesen har formulert noen spørsmål det er lurt å stille når man skal velge trafikkskole:

foto: Knut Oppeide
foto: Knut Oppeide

En godkjent trafikkskole skal by på kvalitet og profesjonalitet. Trafikkskolen skal være godkjent av Statens vegvesen. Ikke stol på at trafikkskolen er godkjent selv om du finner den i Brønnøysundregisteret.

Be om å få se en plan for opplæringen: Det skal føles trygt og sikkert når du gjennomfører opplæring i trafikken. Trafikkskolen/trafikklæreren skal tilrettelegge undervisningen til den enkelte – du skal få personlig oppfølging og undervisning som er tilpasset ditt nivå. Skolen skal følge en læreplan som forklarer opplæringens innhold, fremdrift og mål.

Undervisningstiden skal utnyttes effektivt: Du skal kunne forvente logisk progresjon i opplæringen og effektiv utnyttelse av kjøretimene. Du skal kunne forvente en godt planlagt undervisning. Trafikklæreren skal ha full oppmerksomhet på din opplæring i hele kjøretimen. Be om hjemmelekse hvis du øvingskjører privat. Og forvent å få vite hva dere skal jobbe med i neste kjøretime.

Spør trafikkskolen om de har et eget opplegg for privat øvelseskjøring: Undersøk om trafikkskolen har et eget opplegg for samarbeid mellom elev, ledsager og trafikkskole. Spør eventuelt om din ledsager kan være med på noen av kjøretimene. Statens vegvesen oppfordrer til å øvelseskjøre mye både privat og på trafikkskole, fordi dette reduserer risikoen for å havne i trafikkulykker.

Sjekk om skolen har et kontor med betjent kontortelefon: Forvent at det er ryddige administrative og organisatoriske forhold. Alle godkjente trafikkskoler skal ha kontortid og et telefonnummer du kan ringe.

Billigst er ikke nødvendigvis best: Det kan bli dyrt å kjøpe billig. Det er ikke alltid at billige kjøretimer gir den billigste opplæringen til slutt. Vær forsiktig med å betale ut store beløp før du har gjennomført opplæringen. Skulle du benytte deg av pakketilbud så sørg for å undersøke hva som er inkludert i tilbudet. Sørg alltid for å få kvittering, også når du betaler kontant

Bytt trafikklærer eller trafikkskole hvis du er misfornøyd: de aller fleste tilfeller vil du føle at trafikkskolen er seriøs og gir deg god opplæring, men enkelte ganger kan det bli nødvendig å skifte trafikklærer eller trafikkskole.  Ønsker du å bytte til en annen trafikklærer ved samme skole, tar du det opp med trafikkskolens faglige leder. Er du misfornøyd med hele trafikkskolen kan du bytte trafikkskole

Meld fra til Statens vegvesen hvis du er usikker på opplæringen du får: hver region har Statens vegvesen en egen tilsynseksjon. Seksjonen fører tilsyn med trafikkskolene og skal se til at de oppfyller kravene til å drive trafikkskole. Tilsynet skal blant annet bidra til å kvalitetssikre opplæringen og sørge for at det er like konkurransevilkår mellom trafikkskolene. Ved å melde ifra om useriøse aktører kan du gi nyttig informasjon til tilsynsmyndighetene.