Mange ferjeselskaper gikk inn i det nye året med Autopass-løsning. Dette har åpnet for mange spørsmål.

I sekretariatet har vi den siste tiden fått mange henvendelser fra motorsyklister om pris og rabatt på norske ferjer. Vi har satt oss ned for å dykke litt dypere i materien, og vil se nærmere på om motorsyklister betaler for mye.

Enkelte av henvendelsene går også på at det er vansklig å finne riktig informasjon. Et spørsmål vi ønsker å stille direktoratet og ferjeselskapene er: Hvorfor gir Autopass større rabatt enn ferjekortene som f eks Fjord1 hadde til MC?

Les mer om saken i neste nummer av MC-bladet.