Telemark MC-forum

Telemark MC-forum avsluttet årets arbeid på tradisjonelt vis, der innlegg fra deltagerne ble fortært sammen med ribbe og surkål.

Fra 1.1.2020 slås Telemark og Vestfold fylker sammen, og dette satte sitt preg på flere av presentasjonene i møtet. Sammenslåingen av fylkene er i seg selv en krevende øvelse, men når det nye fylket samtidig overtar ansvaret for milevis med fylkesveier blir oppgaven ekstra kompleks. Noen ansatte slutter, noen tar med seg gamle oppgaver inn på nye kontorer, mens atter andre – kanskje de fleste? – skifter både kontor, tittel, arbeidsgiver og oppgaver.

Et fellestrekk er imidlertid at samtlige deltakere gav uttrykk for at det gode samarbeidet i MC-forum måtte bestå, og at det blir en hovedoppgave å sørge for at både forumet, og Handlingsplanen som ligger til grunn for arbeidet videreføres med fornyet styrke.

Fra politiets side gikk Nils Anders Bruun gjennom de registrerte MC-ulykkene i Telemark i 2019. Bildet han tegnet gjenspeiler det nasjonale bildet vi begynner å bli godt kjent med, nemlig at de fleste ulykkene er singelulykker uten andre kjøretøy involvert, og at de skjer i sving, og da gjerne i venstresving.

Leder av NMCUs sentralstyre, Odd Terje Døvik, var også invitert til møtet, og han kunne fortelle om aktuelle saker som ligger på NMCUs bord for tiden. Her ble det særlig trukket fram det pågående arbeidet med nye førerkortregler innen EU.  Til forskjell fra «AS Norge», som ikke har noen plass ved bordet når EU fatter sine avgjørelser, er NMCU representert i førerkort-arbeidet gjennom sitt medlemskap i FEMA.  Det nye førerkortdirektivet ligger ennå litt fram i tid, men FEMA arbeidet blant annet for at 400-kubikks kravet til oppkjøringssykkel for A2 skal fjernes, og at meningsløse øvelser uten sikkerhetseffekt (f eks å trille sykkelen rundt på en p-plass) ikke lenger skal inngå i førerprøvene.

Odd Terje benyttet også anledningen til å slå et slag for de MC-baserte veibefaringene som er gjennomført med gode resultater flere steder i landet.
Dette er et av mange tiltak i Handlingsplanen som NMCU vil følge opp i tiden framover.