Statens vegvesen har ansvar for tiltak som bidrar til nullvisjonens mål om at det ikke skal forekomme ulykker i transportsektoren som fører til at personer blir drept eller hardt skadd.

For å finne presise tiltak som virker er vegvesenet avhengig av å vite mest mulig om årsakene til vegtrafikkulykkene.

For å få denne kunnskapen har Vegvesenet, i samarbeid med Norsk Motorcykkel Union og etter hvert også Utrykningspolitiet gjort en temaanalyse
av alle dødsulykkene der motorsykkel har vært involvert fra og med 2005 til og med 2009.

Se hele artikkelen som PDF under.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fxtheme.firmatjenester.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2FTemaanalyse_dodsulykker-pa-MC-2005-2009_rapport.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]