Tilskudd til Trygg MC

Samferdselsdepartementet har tilgodesett Trygg MC med 36.000 kroner for å avholde kjøretrening på Rudskogen. MC-kurset var ett av i alt 21 tiltak som slapp gjennom nåløyet og ble funnet verdig til å motta statlig støtte til trafikksikkerhetsarbeid.

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er helt avgjørende for at færre dør eller blir skadd på norske veier. Derfor gir vi i år fire millioner kroner i støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak landet over. Støtten går i år særlig til tiltak rettet mot kompetanse- og kunnskapsutvikling hos barn og unge, men også fysiske tiltak rettet mot syklister og fotgjengere, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Ivrig diskusjon om kjøreteknikk
Nils Aage Tangvald og Caroline Olsen (Arkivfoto)

NMCU-ildsjeler
Selv om kjørekurset til Trygg MC ikke er i regi av NMCU, er trioen som står bak tiltaket sterkt knyttet til interesseorganisasjonen. De tre består av kretsleder Nils Aage Tangvald, fylkessekretær Jan Petter Lyng og tidligere kasserer Arnt Sivertsen i NMCU Telemark.
Trygg MC har tidligere sendt inn søknad om støtte til tiltaket, og fikk full uttelling.
– Dette er jo veldig bra! Det betyr at vi kan holde prisen så lav som vi gjør. De to siste årene har deltakeravgiften vært 1500 kroner. Dette finansierer baneleie, sanitetsberedskap, instruktører og flaggvakter. En slik dag koster innpå 100.000 kroner. I alt var det i år ni innleide for å få det hele til å gå på skinner, forteller Lyng.

Videreføring av TS-dagen
Trafikksikkerhetsdagen (TS-dagen) i Telemark starta opp i 2004, og banekurset Trygg MC ble etter hvert en videreføring av denne. Arrangørene har tidligere søkt Telemark fylkeskommune om støtte til kurset, og har fått tilskudd også derfra. Dette er andre gangen Samferdselsdepartementet har supplert med pengestøtte.
I år var det 45 stykker som visste å kjenne sin besøkelsestid på kjørekurset, noe som er omtrent på samme nivå som de siste årene.
Lyng melder om god spredning aldersmessig, med deltakere fra rundt 20 til 70 år. Det har dessuten jevnt og trutt kommet flere og flere damer for å oppgradere kjøreferdighetene.