Tor Arne Ljunggren har både et tillitsverv for NMCU og et folkevalgt verv som vararepresentant til Stortinget. Nå har det skjedd endringer som gjør at Tor Arne må møte oftere på Stortinget framover.

Muligheten for interessekonflikt mellom de to vervene tilsier at han ikke kan inneha begge. Han må derfor å tre tilbake fra ledervervet i NMCU med øyeblikkelig virkning, da det folkevalgte vervet selvfølgelig må prioriteres. En mer gyldig grunn til å tre tilbake skal man lete lenge etter!

– Jeg ønsker NMCU lykke til videre med den viktige jobben som talsrør for norske motorsyklister, sier Tor Arne. NMCU sier tusen takk for viktig innsats for organisasjonen vår gjennom mange år! Av personlige grunner måtte også Torunn Bolstad trekke seg fra vervet sitt som medlem i sentralstyret. Nestleder Bjørn Vigen tar over ledervervet fram til årsmøtet i september.