Trafikksikkerhetspris til NMCU Oppland

Blant mange verdige kandidater å velge mellom, landet juryen i Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg i år på NMCU Oppland som vinner av den prestisjetunge trafikksikkerhetsprisen.

I en pressemelding fra Oppland fylkeskommune heter det blant annet at det har vært en sterk økning i antall MC-er i Oppland i perioden 2000 – 2017, fra cirka 5500 til 11.900. I en av fire trafikkulykker med drepte eller hardt skadde i fylket i tidsrommet 2015 – 2018, var MC involvert.

Trafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Oppland fylkeskommune har lagt vekt på at NNCU Oppland har gjennomført flere ulykkesforebyggende initiativ, og begrunnelsen for tildeling av årets trafikksikkerhetspris lyder som følger:

«NMCU Oppland har i flere år jobba målretta med trafikksikkerhet, og har vært en god medspiller for FTU i Oppland. De har gjennomført årlige Se oss-kampanjer, og har delt ut boka Full kontroll til kjøreskoler, arrangert sikkerhetskurs, og har i det hele tatt vært aktive med å drive veiledning og opplysning overfor MC-miljøet. NMCU Oppland har vært en aktiv deltaker i MC-forum.

Deles ut for siste gang
Til NMCU utdyper lederen for FTU i Oppland fylkeskommune, Gunnar Tore Stenseng, om trafikksikkerhetsprisen.

– Dette er 26. og siste gang trafikksikkerhetsprisen blir delt ut fra Oppland fylkeskommune, i og med at vi fra neste år blir til Innlandet, sammen med Hedmark. Prisen blir delt ut under minnemarkeringen for trafikkofre i Moelv den 9. januar neste år.
Da blir det fakkeltog, gudstjeneste avholdt av biskopen, og til slutt en samling med utdeling av prisen, forteller Stenseng.
Han avslører at prisen som blir delt ut, vil bestå av et kunstverk overrakt sammen med blomster og godord for NMCU Opplands innsats for økt trafikksikkerhet.

Kretsleder Tor-Atle Hansen i fint driv

Godt samarbeid
– Vi i NMCU Oppland krets synes det er stor stas å få tildelt trafikksikkerhetsprisen for 2019, etter mange år med jobb for å bedre sikkerheten til motorsyklister. Vi har jobbet tett og godt sammen med Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune og andre.
MC-forum, med Statens vegvesen, Trygg Trafikk og fylkeskommunen er en viktig plattform i arbeidet vårt, kommenterer Tor-Atle Hansen, kretsleder i NMCU Oppland.
Han trekker også fram at MC-forhandleren GMS på Gjøvik har vært særs behjelpelig i forbindelse med kjørekursene som kretsen har avholdt på Vålerbanen.
Det samme gjelder Norsk Lastebileierforbund, som under siste kjørekurs stilte opp for å demonstrere blindsoner rundt lastebiler.