Tidligere i sommer skrev The Federation of Motorcyclist’s Associaoton (FEMA) om et prøveprosjekt i Tyskland hvor tradisjonelle trafikkskilt ble byttet ut med skilt og skiltstolper laget i plast.

Skiltene som er testet ut er de som advarer om skarp sving. Stolpene som skiltene er montert til er laget i plast istedenfor stål eller aluminium.

Et møte med en tradisjonell skiltstolpe straffes ofte med døden. Et like ublidt møte med en stolpe i plast kan trolig redde liv, og føre til mindre skader fordi stolpen vil brekke. Slik vil sammenstøtet ikke bli like kraftfullt.

Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (DEKRA) har foretatt grundige tester av skilt og skiltstolper, og hevder at resultatene er imponerende. Testene har simulert MC-førere som kommer glidende ut av veien.

Se utdrag fra testen her     Se film fra testingen her

Transportministeriet i Baden Wuertemberg godkjente nylig de nye skiltene. Eksisterende skilt erstattes nå med nye MC-vennlige skilter.

– Men, er slike skilt like egnet for norske forhold?

Sjefsingeniør i trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet Bjørn Skaar. Foto:Statens vegvesen

– På vegne av en skiltprodusent har vi satt ut noen skilt i polykarbonat. Disse blir testet i forholdt til synlighet, og hvor lesbare de er over tid. Dette er ikke noe eksakt vitenskap, og jeg vil tro at det nødvendigvis ikke er skiltene, men stolpen som skiltet er festet til som kan være farlig for en motorsyklist. Per i dag har vi jo stolper som gir etter ved påkjørsel av bil, så hvorfor ikke stolper som er mer MC-vennlige, sier sjefsingeniør i trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet Bjørn Skaar.

Han er ikke fremmed for at dette kan bli aktuelt også i Norge, men pressiserer at det er mange detaljer som må på plass før en slik beslutning kan tas.

– Vi må blant annet vite hvor mange som blir skadet, eller dør på grunn av sammenstøt med skiltstolper.

Gransker ulykkene

Vegdirektoratet har gjennom Ulykkesanalysegruppen (UAG) begynt å analysere alle dødsulykker på motorsykkel i 2018. NMCU får innsyn i resultatene, men det er Vegdirektoratet -i samarbeid med Politiet- som gjennomfører analysen. Dette er en omfattende prosess, og arbeidet skal være ferdig sommeren 2019. Skaar forsikrer at han vil se resultatene fra denne undersøkelsen.

– Det kan være nyttig informasjon for å danne et godt beslutningsgrunnlag, sier Skaar.

NMCU ser gjerne at slike skiltstolper blir tatt i bruk i Norge, og vil følge denne prosessen fremover.