Fra Silje Lilleberg, NMCUs fylkessekretær i Troms, har vi fått denne rapporten: – I 2015 har MC-Forum i Troms i hovedsak jobbet med to ting; nemlig offisiell åpning av 0-visjonsstrekningen for motorsyklister utenfor Harstad og TS-dagen som skal arrangeres i 2016.

MC-Forum i Troms
MC-Forum i Troms

6. juni hadde vi åpning av Troms fylkes første 0-visjonsstrekning, som starter rett etter Tjeldsundbrua og fortsetter nesten 5 kilometer innover mot Harstad. Nærmere 40 motorsyklister møtte opp med sine sykler og kjørte parade på strekningen. Statens vegvesen og NMCU holdt appell ved åpningen, og etter paraden var det vafler og kaffe på Tjeldsund Kro. Statens vegvesen hadde der en åpen dialog med de tilstedeværende motorsyklistene om hva de ønsket at vegvesenet skulle jobbe videre med for dem. En meget fin dag med godt engasjement.

I løpet av 2015 har vi hatt tre møter i MC-Forum. Vi hadde besøk av generalsekretær i NMCU, Morten Hansen, på årets første møte. Der fikk vi alle en gjennomgang av den nye Nasjonal Strategi for MC og moped. Representanter fra Statens vegvesen hadde senere en nasjonal konferanse i Oslo om MC-strategien.

I 2016 skal MC-Forum i samarbeid med NMCU Troms om å arrangere en Trafikksikkerhetsdag for motorsyklister på Aspelund utenfor Finnsnes. Datoen for dette arrangementet er 4. juni. Denne dagen er enda under planlegging, og MC-Forum ville gjerne ha flere med på laget. Vi inviterer derfor både  leder i NMCU Troms og NAF MC og to andre MC-klubber på vårt neste møte i MC-Forum, som skal være 28. januar.

2016 Fylkeskommunen har dessverre vært helt fraværende på alle våre møter i 2015, men vi håper at de kommer mer på banen når vi nå har dette arrangementet på gang.